Nature as business partner

Explanation: this post has been written in Dutch because the main information is about the Dutch Wouter Achterberg (1941-2002), who was writing about humanistic philosophy. He lectured Practical Philosophy at the University of Amsterdam, and was interested in Environmental Philosophy, Political Philosophy, and Ethics. From 1991 he was connected with an endowed professorship at Wageningen University & Research centre in the Netherlands, lecturing humanistic philosophy. He wrote several books about nature, environment, ethics, ecology, and humanism. Not one has been translated into English. Therefore my post is in Dutch. Title of the post: Nature as Business Partner.

natuuralspartner-1024x675

 

 .

Natuur als zakenpartner

Na aarzelend te zijn begonnen met het schrijven van posts voor LinkedIn, krijg ik de indruk dat het verband tussen bijvoorbeeld een den (waarover ik schreef) en zaken doen mogelijk niet echt duidelijk is. Natuur immers, met al haar produkten, wordt niet gezien als zakenpartner, wel als een bron van produkten ten behoeve van die zakenwereld, op een manier echter waarbij het woord uitbuiting zeer op zijn plaats is. Natuur moet niet gezien worden als bron alleen (zakelijk gesproken: leverancier), maar bovenal als de allerbelangrijkste zakenpartner. Omdat de natuur zelf geen stem heeft, en helemaal alleen staat tegenover een bolwerk van uitbuiting door gebrek aan en over het algemeen zelfs absolute afwezigheid van kennis van de (wetten van de) Natuur, is het van absoluut levensbelang voor ons allemaal dat de natuur een stem krijgt via gespecialiseerd wetenschappelijk natuur onderzoek, dat tevens gekoppeld is aan de wetenschap van de ethiek. Wetenschappelijk onderzoeken en projecten zijn niet per definitie verbonden met ethiek. Zonder ethiek heeft de natuur geen schijn van kans. Hoe dit uit te leggen op deze website waar zakendoen helaas, zoals overal, gebaseerd is op alles behalve ethiek.

Ik vond wat (wie) ik zocht.

.

Natuur en uitbuiting – Ben gaan googlen op de woorden «natuur» en «uitbuiting». Na korte tijd kwam ik uit bij een Nederlands boek met de titel: Natuur: uitbuiting of respect? Zocht naar de schrijver, en vond de naam Wouter Achterberg. Kent U die naam toevallig? Ik niet. Moest dus googlen. Want ik werd wel nieuwsgierig door ook alle overige boeken die door hem geschreven bleken te zijn. Alsof ik een schat aan waarde in boeken had ontdekt. Zo ervoer ik het.

.

Wouter Achterberg – Wouter Achterberg (Kerkwijk, 1941 – 16 juni 2002) was een Nederlandse hoogleraar in de humanistische wijsbegeerte.

Wouter_Achterberg_

 

Achterberg was als universitair hoofddocent werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep Praktische Wijsbegeerte. Hij hield zich vooral bezig met milieufilosofie, politieke filosofie en ethiek. Hij promoveerde in 1986 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de ecologische ethiek. Ook was hij vanaf 1991 verbonden aan de Landbouwuniversiteit Wageningen als bijzonder hoogleraar in de humanistische wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot de relatie tussen mens en natuur.

In april 2013 zal voor het eerst de Wouter Achterberg-scriptieprijs worden uitgereikt. De Wouter Achterberg-scriptieprijs is een prijs voor de beste scriptie op het gebied van de milieu-ethiek, uit Nederland of Vlaanderen. (Wiki.) Opm.: De tekst in wiki is niet up to date, omdat er in de toekomstige tijd gesproken wordt, terwijl het inmiddels bijna twee jaren voorbij dato is, en ik heb nergens kunnen vinden wie die prijs gekregen heeft.

.

De boeken van Wouter Achterberg – Zijn boeken hebben indrukwekkende, prachtige titels, zij klinken mij als muziek in de oren en verwarmen mijn hart. Ik merk dat ik een enorme behoefte heb aan erkenning van waar ik samen met anderen voor vecht. Vechten is het geworden. Want de zakenwereld wordt niet wakker. Wouter Achterberg zegt mij, posthuum, dat ik, wij allen die in deze strijd verbonden zijn, een terechte strijd strijden. Hij is erkend als wetenschapper, en dús ben ik nietgek. Meer en meer ontdek ik mijn enorme behoefte aan erkenning, door de mensheid, van ethiek als een essentiëel onmisbaar deel van ons (individuele) mens-zijn en daarmee van de mensheid, dat ik die ethiek bewust in mij meedraag, als zo vanzelfsprekend echter, dat ik er van uitging dat iedereen die ethiek in zich draagt, of die minstens ontwikkeld heeft. Dit is niet zo. Dit is ook de reden waarom ik zo ongelooflijk vaak niet begrepen ben. Voor gek verklaard. Letterlijk. Vandaar mijn enorme vreugde de titels en benamingen van studies en teksten te lezen, van datgene in mij waar ik zelf geen woorden voor vond. Het was als een intuïtief weten aanwezig, en ontdekte bij het zoeken naar informatie over dit gegeven, dat ook Rudolf Steiner door de processen heen is gegaan die te maken hebben met de innerlijke bewustwording en dus benoeming van ethiek, door de bestudering en beoefening van wiskunde, wetenschap en filosofie. Daarmee aangevend dat dit, de weg naar bewuste ethiek, blijkbaar iets algemeen menselijks is, een vermogen of inzicht, dat in ieder mens aanwezig is en uiteindelijk ontwaakt, groeit en rijpt. Ik lees dit ook terug bij de evolutionaire, geestelijke ervaringen van Carl Gustav Jung, weergegeven in zijn Red Book.

De woorden die weergeven onder welke categorieën zijn boeken ingedeeld kunnen worden zijn:
Ecology, Ecophilosophy, Environmental crisis, Environmental Philosophy, Environmentalism, Green, Milieu, Nature, Conservation, Philosophy, Sustainability

 

uitbuitingofrespect-181x300

.

Lijst:

 

Achterberg

 

..

.

Bronnen en aanvullende informatie:

 

This post was originally published on December 28, 2014

 .

About Multerland

Multerland is a blog about care for nature, natural health, holistic medicine, holistic therapies, deep ecology, sustainability, climate change, life processes, psychology, spirituality, and awareness. Since 2017 only articles about the hidden dangers of wireless and cell phone radiation have been published. Since April 2023 a new branch has been added: "Sustainable Politics". URL: backups.blog
This entry was posted in Exploitation and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.