Erik Bruijn

.

Eric-Bruijn1 

Erik Bruijn is a lecturer and publicist on Tibet, Zen and several different aspects of esoteric Buddhism: art, psychology, meditation, yoga-therapy and medicine,
Zen teacher, psychodynamic therapist.[1]

I met him at spiritual centre “Aquamarijn” in Eindhoven, Netherlands, in the nineties. He lectured about his book: “Ziekte, pijn en de invloed van de geest” / “Illness, pain and the influence of the human spirit”. 
Eilas… this book is not available in the English language.

About his book “Illness, pain and the influence of the human spirit”
“Suppressed emotional conflicts can eventually be reflected in the form of pain signals and symptoms. Illnesses and pain can thus provide information about the true nature of our problems. By assimilating them and stopping to block our energysystems or to use against ourselves, we can promote healing. With examples from his therapy practice the author makes clear that the influence of the human spirit is not only an important factor in the cause and development of illnesses but also in the healing process. The therapeutic approach of Erik Bruijn is based on practical knowledge from psychotherapy, training in classical yoga and Tibetan medicine.”

.

NBD | Biblion Review
The author calls himself “psychodynamic” therapist, practices Zen, has studied the Tibetan medicine and teaches at several institutions. He has published earlier ao “Tantra, yoga and meditation” and “Encounters with masters and fools.” In this new book he discusses the ways in which repressed emotional conflicts can be translated by the body in pain signals and symptoms. Several examples from his therapeutic practice make us clear that how we think about ourselves, our life and the world, creates a major impact on the functioning of the body. Thus the immune system reacts immediately to positive or less positive emotions and feelings associated with thinking. The way we experience pain varies, and pain can often disappear as the unconscious inner conflict that underlies it, is released. Diseases have a hidden message, and if that message is understood and the associated emotional charge is released, healing is possible. With reference to literature and explanation of foreign words in a list of notes.

(NBD | Biblion Review, PO Kampschuur)

ErikBruijnBook  ErikBruijnBook1

References
[1]Erik Bruijn – complete list of special activities, positions and publications: Dutch Studies on South Asia, Tibet, and classical Southeast Asia.

.

Voor de Nederlandse bezoekers van dit blog:

Website Erik Bruijn

Zijn boeken:

  • Ziekte, pijn en de invloed van de geest
  • Ontmoetingen met meesters en dwazen
  • Tantra, yoga en meditatie
  • De weg van zazen

Volledige lijst van publicaties: Dutch Studies on South Asia, Tibet, and classical Southeast Asia.

.

Over het boek: Ziekte, pijn en de invloed van de geest:

Onderdrukte emotionele conflicten kunnen na verloop van tijd tot uiting komen in de vorm van pijnsignalen en ziektesymptomen. Ziekte en pijn kunnen in dat geval informatie verschaffen over de ware aard van onze problemen. Door deze te verwerken en zodoende onze energie niet langer te blokkeren of tegen onszelf te gebruiken, kunnen we het genezingsproces bevorderen. De auteur maakt met praktijkvoorbeelden duidelijk dat de invloed van de menselijke geest niet alleen een uiterst belangrijke factor kan zijn bij het ontstaan en verloop van ziekten, maar ook bij het genezen ervan. De therapeutische aanpak van Erik Bruijn is gebaseerd op praktische kennis uit de psychotherapie, de klassieke yogatraining en de Tibetaanse geneeskunde.

.

NBD|Biblion recensie
De auteur noemt zich ‘psychodynamisch’ therapeut, beoefent Zen, heeft zich laten onderrichten in Tibetaanse geneeswijzen en is aan enkele instellingen verbonden als docent. Hij publiceerde eerder o.a. ‘Tantra, yoga en meditatie’ en ‘Ontmoetingen met meesters en dwazen’. In dit nieuwe boekje bespreekt hij de manieren waarop onderdrukte emotionele conflicten tot uiting kunnen komen in pijnsignalen en ziektesymptomen. Aan de hand van diverse voorbeelden uit zijn therapeutische praktijk maakt de schrijver duidelijk dat de manier waarop we over onszelf, ons leven en de wereld denken, van grote invloed is op het functioneren van het lichaam. Zo reageert het immuunsysteem onmiddellijk op positieve of minder positieve emoties en gevoelens die met het denken gepaard gaan. Ook de wijze waarop we pijn ervaren varieert, en pijn kan vaak verdwijnen als het onbewuste innerlijk conflict dat eraan ten grondslag ligt, wordt losgelaten. Ziektesymptomen hebben een verborgen boodschap, en als die wordt begrepen en de ermee verbonden emotionele lading wordt losgelaten, is genezing mogelijk. Met literatuurverwijzing en verklaring van vreemde termen in een lijst van noten.

(NBD|Biblion recensie, P.O. Kampschuur)